1. Põhimõisted

1.1. Ostu-müügileping – ostja ja müüja vahel sõlmitud ostu-müügileping, mille osadeks on ostja tellimus veebipoest ning ostutingimused koos tellimuse kohta käivate muudatuste ja täiendustega.
1.2. Ostutingimused (edaspidi tingimused) – käesoleva ostu-müügilepingu sätted, mis kehtestavad kauba ostmise ja müümise korra www.metsavalgus.ee veebipoes.
1.3. Veebipood – www.metsavalgus.ee domeenil tegutsev e-pood, kust ostja saab tellida müüja pakutavaid kaupu ja teenuseid.
1.4. Müüja – MB Miško šviesos (ettevõtte registrikood 304733572), juriidiline aadress Vytauto g. 34-101, LT-08122, Vilnius, Leedu Vabariik. Ettevõte on registreeritud Leedus ja tegutseb vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.
1.5. Ostja – isik, kes vastab tingimuste punktis 2.2 sätestatud nõuetele ning on ostnud veebipoest kaupu või teenuseid.

2. Üldtingimused

2.1. Ostu-müügilepingu kohaselt kohustub müüja müüma ja tarnima kauba ostjale ning ostja kohustub kauba vastu võtma ja tasuma selle eest kindlaks määratud ostusumma ning tarnekulu ostutingimustes sätestatud tingimustel.
2.2. Veebipoes võivad oste teha järgmised isikud:
2.2.1. vähemalt 18-aastased isikud, kelle teovõime ei ole seaduslikult piiratud;
2.2.2. alaealised alates neljateistkümnendast kuni kaheksateistkümnenda eluaastani (ainult vanema, hooldaja või teiste volitatud isikute nõusolekul, välja arvatud juhul, kui isik käsutab oma sissetulekut või isiklikke vahendeid iseseisvalt);
2.2.3. juriidilised isikud;
2.2.4. kõigi eespool nimetatud isikute volitatud esindajad.
2.3. Veebipoe tegevust hallatakse Leedu Vabariigis.
2.4. Tellimuse kinnitamisega kinnitab ostja ühtlasi, et on täielikult tutvunud ning nõustub käesolevate tingimustega.
2.5. Müüja jätab endale õiguse tingimuste muutmiseks. Tingimuste ajakohastatud versioon avaldatakse regulaarselt aadressil www.metsavalgus.ee.

3. Ostja õigused ja kohustused

3.1. Füüsilisel isikul on õigus veebipoes sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, teatades sellest kirjalikult müüjale vähemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kauba ostjale kättetoimetamise päevast vastavalt Tarbijakaitse regulatsioonidele ja käesolevatele ostu-müügitingimustele.
3.2. Ostjal on õigus enne makse sooritamist tellimus ühepoolselt tühistada või seda muuta. Kui ostja soovib pärast makse sooritamist tellimuse tühistada, tuleb tal sellest müüjat viivitamatult teavitada e-posti aadressil info@metsavalgus.ee. Kirja teemaks tuleb märkida „Tellimuse tühistamine”. Kui tellimuse tühistamise teavitus jõuab müüjani enne kauba väljasaatmist, saadab müüja tellimuse tühistamise kinnituse ning tagastab makstud summa 5 tööpäeva jooksul. Kui müüja on tühistamisteavituse kättesaamise hetkeks kauba juba väljasaatmiseks üle andnud, tagastatakse või vahetatakse kaup punktis 9 nimetatud korras.
3.3. Ostja vastutab täielikult veebipoes tehtud toimingute eest.
3.4. Ostja vastutab registreerumisel esitatud andmete täpsuse, õigsuse, täielikkuse ja ajakohasuse eest. Müüja ei võta ühelgi juhul vastutust ostjale ja (või) kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest, kui ostja esitab registreerumisel ebatäpseid, ebaõigeid või puudulikke andmeid või ei paranda vigaseid isikuandmeid viivitamatult.
3.5. Ostja kohustub mitte edastama oma sisselogimisandmete infot kolmandatele isikutele. Juhul kui veebipoe pakutavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on veebipoodi sisse loginud ostja sisselogimisandmetega, käsitleb müüja seda isikut ostjana.
3.6. Kui ostja kaotab sisselogimisandmed, peab ta müüjat sellest viivitamatult teavitama, mitte hiljem kui 1 (ühe) töö päeva jooksul.

4. Müüja õigused ja kohustused

4.1. Kui müüja ei saa ettenägematute asjaolude tõttu ostjale tellitud kaupa tarnida, kohustub ta pakkuma ostjale samaväärset kaupa. Kui ostja lükkab samaväärse kauba pakkumise tagasi, tagastab müüja tasutud ostusumma 5 (viie) tööpäeva jooksul.
4.2. Müüja jätab endale õiguse ilma ette teatamata peatada või lõpetada ostjale teenuste ja kaupade pakkumine, kui on alust arvata, et ostja tegeleb ebaseadusliku tegevusega või üritab muul viisil kahjustada veebipoe stabiilset tööd.
4.3. Müüjal on õigus ilma ostjat ette teavitamata lõpetada ajutiselt või jäädavalt veebipoe tegevus, muuta veebipoodi või selle osi ning veebipoe kogu sisu või selle osi.
4.4. Müüjal on õigus ilma ostjat teavitamata tema tellimus tühistada, kui ostja on rikkunud tingimuste punkte 6.2.1., 6.2.2. ja 6.2.3. ning ei ole tasunud kauba eest 5 (viie) tööpäeva jooksul.
4.5. Müüja kohustub tarnima ostja tellitud kauba tingimuste punktis 7 väljatoodud tingimustel ostja esitatud aadressile.

5. Ostja registreerimine ja ostu-müügilepingu sõlmimine

5.1. Ostja ja müüja vaheline leping loetakse sõlmituks hetkest, kui ostja, olles kinnitanud oma ostukorvi, sooritab veebipoe juhiseid järgides makse ning teade edukalt vastu võetud tellimuse kohta saadetakse ostja määratud e-posti aadressile.
5.2. Enne lepingu jõustumist võib müüja edastada ostjale muid teavitusi, näiteks kinnituse makse laekumise kohta jne.
5.3. Müüja ei pea ostja tellimust kinnitama ka pärast kauba eest ettemaksu saamist, kui müüjal pole ostja soovitud kaupa, ostja ei ole tingimustega nõustunud, ostja teeb hulgiostusid (hulgiostuks võib pidada kauba tellimist ebatavaliselt suurtes kogustes või ebatavalise sagedusega) ja/või muudel põhjustel, millest teavitatakse ostjat eraldi. Sellisel juhul tagastab müüja ostusumma ostjale 5 (viie) tööpäeva jooksul.
5.4. Iga ostja ja müüja vahel sõlmitud ostu-müügileping registreeritakse ning salvestatakse veebipoe andmebaasis.

6. Kaupade hinnad, maksmise kord ja tingimused

6.1. Veebipoes ja ostukorvis tellimuse vormistamisel kuvatakse kaupade hinnad eurodes ja koos käibemaksuga. Kauba hind ei sisalda tarne hinda.
6.2. Ostja saab kauba eest tasuda ühel järgmistest makseviisidest:
6.2.1. Pangalingiga läbi PaySera elektroonilise maksesüsteemi. Andmete turvalisuse eest vastutab sel juhul PaySera süsteem, kuna kõik rahalised tehingud toimuvad selles elektroonilises maksesüsteemis.
6.2.2. Maksekaardiga (näiteks VISA, Mastercard jt) elektroonilise maksesüsteemi PayPal kaudu. Andmete turvalisuse eest vastutab sel juhul PayPal süsteem, kuna kõik rahalised tehingud toimuvad selles elektroonilises maksesüsteemis.
6.2.3. Pangaülekandega vastavalt müüja vormistatud ettemaksuarvele.
6.2.4. Sularahas või pangakaardiga kättesaamisel (olenevalt valitud tarnemeetodist). Müüja jätab endale õiguse maksimaalse kättesaamisel tasutava summa määramiseks, arvestades tarnepakkujate kehtestatud piiranguid.
6.3. Kui ostja valib kauba eest tasumiseks tingimuste punktis 6.2.1., 6.2.2. või 6.2.3. esitatud makseviisi, kohustub ostja tasuma ettemaksu. Tellimus võetakse töösse ning tarneaega hakatakse arvestama alates makse laekumisest müüja kontole.
6.4. Müüjal on õigus ostja tellimus tühistada ilma ostjat sellest ette teavitamata, kui ostja ei tasu kauba eest 5 (viie) tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamise hetkest.
6.5. Müüjal on õigus oma äranägemise järgi korraldada erinevaid pakkumisi ja kampaaniaid, näiteks pakkuda soodushindu, panna kokku komplekte jne. Müüjal on õigus ühepoolselt ja ette teavitamata muuta mis tahes kampaaniate kestust, tingimusi ja reegleid. Kampaaniatingimuste muutmine või tühistamine jõustub alates muudatuse või tühistamise hetkest ning ei kehti enne seda sõlmitud ostu-müügilepingutele. Teave aktiivsete kampaaniate kohta on saadaval veebipoe veebisaidil.

7. Kauba tarne

7.1. Kauba tellimuse vormistamisel peab ostja esitama tarneaadressi ja mobiiltelefoni numbri ning valima ühe järgmistest tarneviisidest:
7.1.1. kauba tarne kulleriga ostja määratud aadressile;
7.1.2. kauba tarne valitud pakiautomaati;
7.2. Ostja kohustub kauba vastu võtma isiklikult (füüsilised isikud) või volitatud isiku kaudu, kelle andmed on märgitud tellimusele. Juhul, kui ostja ei saa kaupa ise vastu võtta, ent kaup on tarnitud ostja määratud aadressile, kaotab ostja õiguse esitada Müüjale pretensioone kauba valele isikule tarnimise osas.
7.3. Kui ostja ei võta tellimust (õigeaegselt) vastu, siis kättesaamisel tasutav tellimus tühistatakse.
7.4. Kui ostja on tasunud kauba eest ettemaksu ent ei võta kaupa õigeaegselt vastu, siis tagastatakse tellimus müüjale ning seda hoiustatakse müüja laos. Sellisel juhul ei pea ostja vormistama uut tellimust, kuid kohustub tasuma saadetise kordustarne eest.
7.5. Kaup loetakse ostjale kättetoimetatuks siis, kui ostja kinnitab saadetise kättetoimetamist allkirjaga saatedokumendil või vastavas elektroonilises seadmes.
7.6. Ostja on kohustatud saadetise seisukorda selle kättesaamise hetkel kontrollima. Kui ostja allkirjastab saatedokumendi või kinnitab saadetise kättesaamist vastavas seadmes märkusteta, loetakse saadetis nõuetekohases seisukorras kättetoimetatuks.
7.7. Kui ostja märkab kauba kättesaamisel, et saadetise pakend on rikutud või kaup ei ole tarnitud täies komplektsuses, peab ostja lisama vastava märkuse saatedokumendile või vastavasse seadmesse. Kui kauba kättesaamine on allkirjaga kinnitatud ilma täiendavate märkusteta, loetakse kaup nõuetekohaselt kohaletoimetatuks ning hilisemaid pretensioone ei aktsepteerita.
7.8. Kui ostja avastab pärast saadetise lahtipakkimist puudusi kauba kvaliteedis, mida ei olnud kauba kättesaamise hetkel võimalik tuvastada, tuleb tal sellest müüjat hiljemalt 24 tunni jooksul alates kauba kättesaamisest teavitada. Teavitus tuleb saata e-posti aadressil info@metsavalgus.ee.
7.9. Kui kauba vastuvõtja isik ei vasta ostja isikule, on kulleril õigus kauba üleandmisel teha saatedokumendile vastav märge või kauba üleandmisest keelduda.
7.10. Müüja kohustub tarnima kauba ostjale Metsa Valgus veebipoes (www.metsavalgus.ee) välja toodud tingimustel ning hindadega. See tingimus ei kehti juhul, kui ostja tellitud kaup ei ole müüja laos saadaval ning ostjat on sellest teavitatud. Ostja nõustub, et ettenägematute, müüjast sõltumatute asjaolude ilmnemisel võib kauba tegelik kohaletoimetamise aeg erineda veebipoes esitatud eeldatavast tarneajast ning eelnevatest ostja ja müüja vahelistest kokkulepetest. Ettenägematute asjaolude ilmnemisel kohustub müüja ostjaga viivitamatult ühendust võtma ja sõlmima kauba tarneaja ning teiste tarnega seotud küsimuse osas uue kokkuleppe.
7.11. Müüja ei saa vastutada tarnetingimuste rikkumise eest juhtudel, kui kaupa ei tarnita või ei tarnita õigeaegselt tarnepakkuja süül või vääramatu jõu tõttu.

8. Kauba kvaliteedigarantii ja selle kehtivusaeg

8.1. Veebipoes müüdavate kaupade omadused ja garantii kehtivusaeg on esitatud kauba kirjelduses iga konkreetse kauba kohta eraldi.
8.2. Ostetud kaupadele kehtivad seadusjärgsed kvaliteedigarantii tingimused ning kehtivusajad.
8.3. Kui kaubal esineb garantiiaja jooksul puudusi, on ostjal võimalik sellest müüjat (www.metsavalgus.ee) kirjalikult teavitada. Pretensioonis tuleb esitada teave kauba puuduse ja selle esinemise asjaolude kohta ning lisada juurde fotod, mille põhjal saab hinnata kauba seisundit/kahjustusi.
8.4. Kui garantiiaja jooksul ilmnenud defekt ei tulene kauba väärast kasutamisest või ei ole ostja poolt põhjustatud, kannab müüja sellise kauba parandamise või asendamise kulud või tagastab ostjale ostusumma. Garantiiga seotud saatmiskulud katab samuti müüja.
8.5. Kauba garantiiremondi või kauba asendamise taotlemiseks tuleb ostjal esitada müüjale kauba ostu kinnitav dokument (arve, pangaülekande väljavõte vms).

9. Kauba tagastamine ja vahetamine

9.1. Ostjal (ainult füüsilistel isikutel) on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kättesaamisest ostu-müügi lepingust taganeda ning kaup tagastada. Selleks tuleb ostjal esitada müüjale (www.metsavalgus.ee) vastavasisuline avaldus. Müüja saadab kirjaliku nõusoleku lepingust taganemise kohta ostja tellimuses esitatud e-posti aadressile. Ostu-müügi lepingust taganemine jõustub täielikult alles pärast seda, kui müüja on saatnud vastavasisulise kinnituse.
9.2. Pärast 14 (neljateistkümne) päeva möödumist kehtivad ostjale (ainult füüsilistele isikutele) ostu-müügi lepingust taganemise soovi korral ja kauba tagastamisel Leedu Vabariigi jaekaubanduseeskirjad.
9.3. Pärast ostu-müügilepingust taganemise jõustumist kohustub ostja kauba müüjale tagasi saatma (kogu tellimuse või vastavalt kokkuleppele osa sellest) aadressil: MB. Miško šviesos, Vytauto g. 34-101, Vilnius. Kui müüja on tagastatud kauba kätte saanud, teavitab ta sellest ostjat e-posti teel.
9.4. Ostu-müügilepingust taganemise korral tagastatakse ostusumma ostjale 5 (viie) tööpäeva jooksul alates tagastatud kauba müüjani jõudmisest.
9.5. Tagastatav kaup peab olema samas komplektis, milles see müüdi. Kui kaupa ei tagastata täies komplektsuses, siis tagastust ei aktsepteerita.
9.6. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis. Pakend peab olema kahjustamata, puhas, transpordikindlalt ette valmistatud ja pakitud. Pakendi avamiseks ja kaubaga tutvumiseks vajalikud minimaalsed pakendi kahjustused on lubatud.
9.7. Ilma garantiita kauba tagastamise saatekulu kannab ostja.
9.8. Ostja õigus ostu-müügilepingust taganemisele ei kehti sellise kauba ostu korral, mis on valmistatud vastavalt ostja erisoovidele eritellimuse alusel; mis on valmistatud spetsiaalselt ostja konkreetsete juhiste ja eelistuste alusel või mis on kohandatud ostja isiklikuks kasutamiseks vastavalt tema individuaalsetele eelistustele.
9.9. Kauba tagastamisel nõustub ostja, et tagastatud kaup vaadatakse müüja laos üle. Kui tagastatud kaup ei vasta käesolevates tingimustes välja toodud nõuetele, siis tagatust ei aktsepteerita ning kaup saadetakse tagasi ostjale.

10. Privaatsuspoliitika ja isikuandmete kaitse

10.1. Ettevõte kogub, töötleb ja salvestab isikuandmeid vastavalt käesolevatele tingimustele, Isikuandmete kaitse üldmäärusele ja teistele kehtivatele õigusaktidele.
10.2. Müüja töötleb ostja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: (i) e-kaubanduse eesmärgil – ostja tuvastamiseks, veebipoes kaupade ja teenuste müümiseks, ostja tellimuste töötlemiseks, ostjale finantsdokumentide väljastamiseks, kaupade tarnimiseks, garantiiteenuse vahendamiseks, kauba tagastamiseks ja vahetamiseks, ostja tellimustega seotud probleemide lahendamiseks, müüja teiste kohustuste täitmiseks, (ii) otseturunduse eesmärgil (iii) pakutavate teenuste kvaliteedi tagamise eesmärgil.
10.3. Käesolevates tingimustes sätestatud ulatuses ja korras võib müüja edastada isikuandmeid ainult andmesubjektile, tellimuste täitmisega seotud koostööpartneritele (nt makse- ja tarneteenuse pakkujad) ning teatud juhtudel teistele andmetöötlejatele, kui müüja on tulenevalt seadustest, kohtulahenditest ja teistest õigusaktidest kohustatud vajalikke isikuandmeid edastama.
10.4. Ostja isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse tellitud kauba garantiiaja jooksul. Kaubale kehtiva garantiiaja möödumisel isikuandmed hävitatakse.
10.5. Müüja, kes müüb kaupu seadusega sätestatud korras ja tingimustel ning kes on saanud ostjalt tema kontaktandmed, võib neid andmeid ilma andmesubjekti eraldi nõusolekuta kasutada ainult oma sarnaste kaupade ja teenuste turustamiseks, kui ostjale on antud tasuta, selge ja lihtsalt kasutatav võimalus oma andmete kasutamisega ülalmainitud eesmärgil mitte nõustuda või sellest keelduda, ning kui ostja pole andmete niisugusele kasutamisele esialgu vastuväiteid esitanud.

11. Lõppsätted

11.1. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ning tingimustega seotud dokumente oma äranägemise järgi peatada, täiendada ja muuta, teatades sellest veebipoes. Tingimuste täiendused või muudatused jõustuvad nende veebipoes avaldamise kuupäevast.
11.2. Kui ostja jätkab pärast tingimuste muutmist veebipoe teenuste kasutamist, loetakse see ostja nõusolekuks tingimuste muudatuste ja täiendustega.
11.3. Kõik käesolevate tingimuste täitmisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui ostja ja müüja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.
11.4. Käesolevad tingimused on koostatud vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele.